Pojďme měnit svět k lepšímu

 Ing. Ivo Vykydal - profesní životopis

 

Dosažené vzdělání:

1982 – 1986

Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, studijní obor – geodézie a kartografie

 

Odborná praxe:

1986 – 1993

Výstavba dolů uranového průmyslu, později přejmenováno na SUBTERRA, stavba Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách, důlní měřič - vytyčování podzemních stavebních objektů

1993 – 1998

GEODIS Brno, s.r.o., pracoviště Šumperk, geodet, zajišťování geodetických a kartografických prací na území střední a severní Moravy (mimo jiné podklady pro zpracování digitálního modelu terénu povodí řeky Moravy po záplavách v roce 1997)

1993 – 2002

Střední odborná škola památkové péče Šumperk, externí učitel geodézie

2006 - 2007

IREA s.r.o. – odborný technický pracovník - Inženýrsko-investorská činnost

poradenská a organizační činnost

2007 – dosud

náměstek ministra dopravy – sekce letecké dopravy, sekce silniční dopravy a provozu silničních vozidel

 

 

Politická činnost:

1998 – 2002

Město Šumperk – místostarosta, odpovědný za rozvoj města, dopravu, životní prostředí, městský informační systém, cestovní ruch

1999 – červenec 2009

Člen KDU-ČSL

2000 – 2002

Olomoucký kraj – člen Rady Olomouckého kraje

2000 - leden 2004 člen krajského zastupitelstva Olomouckého kraje

2002 - 2006

poslanec Parlamentu ČR - člen Hospodářského výboru a člen Výboru pro evropskou integraci

předseda Podvýboru pro cestovní ruch a krizové regiony

místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

2006 – dosud

zastupitel Města Šumperka

 

 

Dobrovolná práce a komunitní služby:

1997

zřizovatel obecně prospěšné společnosti Základní a Střední škola Pomněnka o.p.s. v Šumperku

2002 – dosud

předseda Republikového výboru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

2003 – dosud

člen výboru Inclusion Europe, evropská asociace lidí s mentálním postižením a jejich rodin

2008 – dosud

President-Elect Inclusion Europe

2009 – dosud

Externí poradce Světové zdravotnické organizace v otázkách zvyšování kvality života dětí s mentálním postižením

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.